Số điện thoại: 84763399989

Họ tên:
Lê Duy

Địa chỉ:
87 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
Bom hàng. tự chọn đơn vị giao hàng mà còn báo giao không đúng ngày

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại