Số điện thoại: 84366367910

Họ tên:
Bui jimmy

Địa chỉ:
35 nguyen binh, Phường Đồng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Chi tiết:
Hẹn 3 ngày trời, ngày đầu thì hẹn mai, ngày thứ 2 đổi địa điểm, ngày 3 nói đang ở viện tâm thần....

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại