Số điện thoại: 840966892514

1 / 1

Họ tên:
Tăng Quốc Vinh

Địa chỉ:
khu pho 2.xã vĩnh tân.tân uyên binh dương 12, Bình Dương, Thị Xã Tân Uyên, Xã Vĩnh Tân, Vietnam

Chi tiết:
đặt đã từ chối ko nhận, khách trên lazada

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại