Số điện thoại: 840935818789

1 / 1

Họ tên:
Lê Ngọc Đức

Địa chỉ:
669d Đỗ Xuân Hợp, Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B, Vietnam

Chi tiết:
Đặt hàng rồi không nhận, chuyên gia bom hàng, tỷ lệ giao thành công rất thấp, nên cân nhắc trước khi giao hàng

Facebook:
Không có

Số lần bom hàng: 1

Quay lại