Số điện thoại: 840396865105

Họ tên:
Phạm Thúy

Địa chỉ:
ấp so đủa cóng cã nãy Huyện Phú Tân, Cà Mau

Chi tiết:
Con này đặt hàng trên lazada mà lúc giao hàng không lấy, làm phiền bao nhiêu người từ giao hàng tới khâu vận chuyển

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại