Số điện thoại: 0989914651

1 / 1

Họ tên:
Lê Khánh Vân

Địa chỉ:
62 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Chi tiết:
Bán đắt hơn người ta, người ta bán được thì đặt phá, bom hàng.

Facebook:
https://www.facebook.com/leecoi1990

Số lần bom hàng: 1

Quay lại