Số điện thoại: 0988675069

1 / 1

Họ tên:
Vũ Hương Quỳnh vuhuongquynh1411

Địa chỉ:
44 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
- SPAM đơn hàng , quấy phá hệ thống thương mại điện tử

Facebook:
https://www.facebook.com/vuhuongquynh1411

Số lần bom hàng: 1

Quay lại