Số điện thoại: 0988518192

Họ tên:
Q Chi

Địa chỉ:
240 Bình Tiên, Phường 4, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
- SPAM đơn hệ thống thương mại điện tử

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại