Số điện thoại: 0988473666

1 / 2
2 / 2

Họ tên:
LƯU VĂN LUÂN ( LUÂN TÝ HON )

Địa chỉ:
Tổ. 9 phường hương Sơn tp thái nguyên

Chi tiết:
TRẢ GIÁ NGANG NGƯỢC THÁI ĐỘ BOMB HÀNG, CHO TÊN KHÁC VỚI THÔNG TIN THỰC TẾ ĐỂ DỄ DÀNG BOMB HÀNG KHÔNG NHẬN HÀNG

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012090151091&sk=photos

Số lần bom hàng: 1

Quay lại