Số điện thoại: 0988472407

1 / 1

Họ tên:
Lê Thành

Địa chỉ:
18 đường 3A, khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long bÌnh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Chi tiết:
mua hàng COD khi giao hàng tắt máy nhiều ngày liên tiếp để shipper trả hàng.

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại