Số điện thoại: 0988398552

Họ tên:
tâm như

Địa chỉ:
313 Bùi Đình Tuý,Phường 24,Bình Thạnh,Tp.HCM, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
- SPAM đơn bom hàng

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại