Số điện thoại: 0987969668

Họ tên:
Phạm Huyền

Địa chỉ:
Công ty TNHH TAAD Việt Nam, thôn Quang Xá, Xã Quang Hưng, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên

Chi tiết:
Khách bom hàng, đặt hàng cho vui. Ship gọi đến thì chối không nhận, bảo không chơi shopee lazada bao giờ.

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại