Số điện thoại: 0987842126

Họ tên:
Nguyễn Quốc Sáng

Địa chỉ:
xóm 4, Xã Xuân Phong, Huyện Xuân Trường, Nam Định

Chi tiết:
1 thằng điên

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại