Số điện thoại: 0987836995

Họ tên:
Nguyễn Văn Giang

Địa chỉ:
sân bóng Cao Sơn, xã Ninh SƠn, Việt Yên, Bắc Giang

Chi tiết:
Nó bom hàng đấy mn cẩn thận

Facebook:
nguyenvangiang73 (nick tiktok của nó đấy)

Số lần bom hàng: 1

Quay lại