Số điện thoại: 0987762356

Họ tên:
Xinh Kute

Địa chỉ:
Diễn Châu, Nghệ An

Chi tiết:
hàng od đặt xong chối k đặt, kêu "tau thích rứa đó, cút.."

Facebook:
Xinh Kute

Số lần bom hàng: 1

Quay lại