Số điện thoại: 0987670632

Họ tên:
Cẩm Nhung

Địa chỉ:
Không có, Xã Long Đức, Thành Phố Trà Vinh, Trà Vinh

Chi tiết:
Đặt hàng giao đến gọi k nghe, nhắn tin không rep. Cuối cùng là bom

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại