Số điện thoại: 0987250898

Họ tên:
Trinh

Địa chỉ:
Trại Cúp, Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Trại Cúp, Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Chi tiết:
đặt hàng xong gọi tới giao hàng thì nói hủy đi rồi tắt mày, thứ boom hàng thất đức

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại