Số điện thoại: 0987104306

1 / 1

Họ tên:
Toàn Lê

Địa chỉ:
Khu 10 Tiên phú phù ninh phú thọ Xã Tiên Phú, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

Chi tiết:
khách khó tính hay bom, không trả ship

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013334894532

Số lần bom hàng: 1

Quay lại