Số điện thoại: 0985947958

1 / 1

Họ tên:
Nguyễn Thị Ngọc Mai

Địa chỉ:
28 Bis Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
- Spam đơn quấy nhiễu hệ thống thương mại điện tử

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại