Số điện thoại: 0985796112

Họ tên:
Hà Linh

Địa chỉ:
Thái nguyên

Chi tiết:
Chuyên đặt hàng xong lí do không nhận. bom hàng trên 20 lần

Facebook:
Hà Linh

Số lần bom hàng: 1

Quay lại