Số điện thoại: 0984756691

1 / 1

Họ tên:
Đặng Thanh Tùng

Địa chỉ:
Số 96 tổ 1 phường đồng tiến , Phường Đồng Tiến, Thành Phố Hòa Bình, Hòa Bình

Chi tiết:
- SPAM đơn quấy nhiễu hệ thống thương mại điện tử

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại