Số điện thoại: 0984163402

1 / 1

Họ tên:
Âu Hải

Địa chỉ:
102 phố Nhổn Bắc từ Liêm HN

Chi tiết:
đm con chó đặt hàng cho sang mồm. gọi k nghe đt, nhắn tin ko trả lời.

Facebook:
Âu Hải

Số lần bom hàng: 1

Quay lại