Số điện thoại: 0983937617

1 / 2
2 / 2

Họ tên:
Phương Uyên

Địa chỉ:
Khu đô thị Phước Long A, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Chi tiết:
Bom hàng. Hẹn giao quá 3 ca. Shop nhắn tin nhờ qua kho lấy nhưng không phản hồi và không ghé kho

Facebook:
mhy80573@gmail.com

Số lần bom hàng: 1

Quay lại