Số điện thoại: 0983925366

Họ tên:
Ha Anh Shop - Lê Hà

Địa chỉ:
Cầu kênh, Điềm Thụy,Phú Bình , Thái nguyên, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Chi tiết:
Dân hoa thánh =((( tiền ít đòi hít rõ nhiều. Hãm chè vl. Thấy nghi nghi có điềm từ trước mà đúng thật. Cũng bán hàng vs làm mẹ trẻ con rồi. Chán

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại