Số điện thoại: 0983784010

Họ tên:
Hoàng Thị Hồng

Địa chỉ:
đường 217 Vĩnh thịnh Vĩnh Lộc thanh hoá

Chi tiết:
Đặt không nhận, bóc hàng kiểm tra làm hỏng sản phẩm, Lưu ý cho các shop: Khách đặt rất nhanh, hỏi giá gửi địa chỉ. Ship giao hàng đến nói không thích mua nữa. Nhà nó bán phụ tùng, vật liệu xây dựng, Tỉ lệ Giao hàng thành công trên GHN và GHTK dưới 30%

Facebook:
https://www.facebook.com/hong.hoang.7771586

Số lần bom hàng: 1

Quay lại