Số điện thoại: 0983410627

Họ tên:
Hoanh Le

Địa chỉ:
6/2a. Nam cao, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Huế

Chi tiết:
Mua hàng giao đến không nhận, tỉ lệ hủy đơn rất cao, mọi nguoiè cânt thận

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại