Số điện thoại: 0983240669

1 / 1

Họ tên:
Thanh Đinh

Địa chỉ:
140 đường A2 khu đô thị VCN Phước Hải, Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Chi tiết:
Đặt hàng không nhận, hẹn 2 ngày, tới ngày giao lại không bắt máy. Mình không có link Facebook nhưng có Zalo. Ad cứ tra số điện thoại là ra.

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại