Số điện thoại: 0982640007

Họ tên:
Vu Tuan

Địa chỉ:
60 nguyễn sỹ dũng, Phường Quảng Tiến, Thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa

Chi tiết:
Súc vật, đặt hàng vô tội vạ rồi boom, thằng cặn bã của xã hội

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại