Số điện thoại: 0981928493

Họ tên:
Nguyễn Yến

Địa chỉ:
xóm Đông Phú, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An

Chi tiết:
Khách hàng hãm nhất e từng gặp trong cuộc đời bán hàng! đặt may váy cho con xong đo thông số trên giời, mong muốn năm sau con vẫn mặc vừa và lớn lên có thể tận dụng thành áo. Đặt xong (thông số tự cung cấp) xấu éo nhận còn đòi trả. E xin thưa khách hãm như chị lần sau đừng nên mua hàng của ai mà khổ nhà đó!

Facebook:
https://www.facebook.com/rose.yen.1042?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBXhNv5MI_AZYxk0SoVtrmVdIB1baxsTLuNVEhn9Btgs1s46YhBji_J7dcdig8OYU140PpJaM8MLdCW

Số lần bom hàng: 1

Quay lại