Số điện thoại: 0981311892

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Họ tên:
Lu Shi

Địa chỉ:
Nhà 50b, ngõ 66, Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Chi tiết:
Hàng đến chê xấu không nhận

Facebook:
https://www.facebook.com/anh.song.52056223

Số lần bom hàng: 1

Quay lại