Số điện thoại: 0981233296

Họ tên:
Hoàng Tuấn

Địa chỉ:
Phố Đông Du-Quế Võ-Bắc Ninh

Chi tiết:
Mua đồ đặt xong hết, lúc đến giao thì gọi thuê bao

Facebook:
https://www.facebook.com/hoang.anhtuan.12935756

Số lần bom hàng: 1

Quay lại