Số điện thoại: 0981144811

Họ tên:
Mỹ Tiên

Địa chỉ:
Thị trấn Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang
Thị trấn phú mỹ, phú tân, tỉnh an Giang

Chi tiết:
Tên: Mỹ Tiên. Quê: Thị trấn Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang. Rảnh háng chuyên đi boom hàng + chốt dạo xong chặn face. Các shop hãy lưu ý. Link face: https://www.facebook.com/tien.my.353803 Sdt: 0981.144.811
Tên: Mỹ Tiên. Quê: Thị trấn Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang. Rảnh háng chuyên đi boom hàng + chốt dạo xong chặn face. Các shop hãy lưu ý. Link face: https://www.facebook.com/tien.my.353803 Sdt: 0981.144.811

Facebook:
https://www.facebook.com/tien.my.353803
https://www.facebook.com/tien.my.353803

Số lần bom hàng: 2

Quay lại