Số điện thoại: 0979782001

1 / 2
2 / 2

Họ tên:
Nguyễn đức minh

Địa chỉ:
01 đỗ huy cư, Phường Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi tiết:
Boom hàng. Shipper GHTK giao thất bại 3 ca. Shop nhắn tin nhờ ra kho lấy hàng nhưng không phản hồi

Facebook:
thai2482001@gmail.com

Số lần bom hàng: 1

Quay lại