Số điện thoại: 0979759289

Họ tên:
BÙI BÍCH THẢO

Địa chỉ:
Chi cục thuế tp hà giang tổ 10 TP HÀ GIANG

Chi tiết:
ĐẶT HÀNG XONG, GIAO HÀNG BÊN V/C XONG ĐÒI ĐỔI MẪU, LÚC SHIPPER GỌI THÌ LẠI BẢO LÀ GIAO HÀNG LÂU NÊN ĐỔI Ý MUA CHỖ KHÁC.

Facebook:
#

Số lần bom hàng: 1

Quay lại