Số điện thoại: 0979282867

Họ tên:
Trần Triệu Bình

Địa chỉ:
CTy TNHH MTV Triệu Binh - Đường Hồ Chí Minh - Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau Thông tin vận chuyển

Chi tiết:
ĐỊA CHỈ KHÔNG RÕ RÀNG, ĐẶT 1 ĐƠN XONG BOM, ĐẶT TIẾP 2 ĐƠN NỮA và shop đã hủy đơn block người mua này

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại