Số điện thoại: 0977363130

1 / 1

Họ tên:
Nguyễn Huyền

Địa chỉ:
18 Văn Điển, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Chi tiết:
Tỷ lệ nhận hàng trên shopee rất thấp, 57% đặt hàng xong, shipper gọi thì từ chối nhận hàng.

Facebook:
https://shopee.vn/shop/39364292/

Số lần bom hàng: 1

Quay lại