Số điện thoại: 0976638198

Họ tên:
Thành Trung

Địa chỉ:
1/6a Đường số 13, Linh Xuân, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chi tiết:
- Spam đơn quấy phá hệ thống y tế

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại