Số điện thoại: 0976370658

1 / 1

Họ tên:
Lê Văn Bé

Địa chỉ:
Phú Quý . Quãng Tâm. TP Thanh Hóa , Xã Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi tiết:
Súc sinh bom hàng. Đặt hàng sang mõm không nhận.

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại