Số điện thoại: 0976078496

Họ tên:
Nguyễn Văn quang

Địa chỉ:
ấp Thống Nhất xã Bình Phú huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp
ấp Thống Nhất xã Bình Phú huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp, Xã Bình Phú, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

Chi tiết:
Già mà éo nên nết shop xác nhận đơn xong ship đi giao hỏi phải tên Quang ko noí đúng r xong nge giao hàng cái nói nhầm số r cúp
Shop xác nhận đơn xong gửi ship di giao gọi nói ko fai tên Quang ko có mua hàng

Facebook:

Quang NGuyen

Số lần bom hàng: 2

Quay lại