Số điện thoại: 0975936167

Họ tên:
Tung Nguyen Thanh

Địa chỉ:
Xóm 2 xã ninh hiệp Huyện Gia Lâm Hà Nội

Chi tiết:
BOOM VÌ BẬN ĐI XA, KHÔNG NHẬN, LIÊN HỆ KHÔNG ĐC

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại