Số điện thoại: 0975507601

Họ tên:
Hà quang huy

Địa chỉ:
213/128A Khuông Việt, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
boom hàng, nói đạo lỳ

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại