Số điện thoại: 0975489099

1 / 1

Họ tên:
tranthithanhtruc

Địa chỉ:
khom 3 thi tran cai nhum huyen mang thit tinh vinh long, Thị trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long

Chi tiết:
- Spam đơn bom hàng rất nhiều đơn

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại