Số điện thoại: 0975335001

Họ tên:
Phạm Kiên Cường

Địa chỉ:
Tô4 Thị trấn thác bà yên bình yên bái

Chi tiết:
Thằng chó bom hàng đến nơi từ chối nhận không trả tiền ship

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100078620336644&sk=photos

Số lần bom hàng: 1

Quay lại