Số điện thoại: 0974906035

Họ tên:
Lê Mai Thanh Nhàn

Địa chỉ:
62 đường Đông Thành, khu phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương, Phường Tân Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ An, Bình Dương

Chi tiết:

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại