Số điện thoại: 0974142254

Họ tên:
diep nong van

Địa chỉ:
Lang nam cao, Thị trấn Kbang, Huyện KBang, Gia Lai

Chi tiết:
Cũng bán hàng online như nhau mà lại đi boom hàng shop khác, quá tệ hại

Facebook:
https://www.facebook.com/HoangNamAudio777/posts/2584393298247239?comment_id=2584754608211108

Số lần bom hàng: 1

Quay lại