Số điện thoại: 0974056204

Họ tên:
Nhà May Hà An

Địa chỉ:
,kp vạn phước p xuân thành ,tx sông cầu phú yên

Chi tiết:
con này là dân kinh doanh , có tiệm may mà nó bom hàng và thất đức k chấp nhận được, giao dịch với nó cần cẩn thận

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại