Số điện thoại: 0973836569

Họ tên:
Nguyễn Du

Địa chỉ:
438 trà cổ quảng ninh, Phường Trà Cổ, Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

Chi tiết:
thằng mặt lồn boom hàng có thâm niên

Facebook:
438 trà cổ quảng ninh, Phường Trà Cổ, Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

Số lần bom hàng: 1

Quay lại