Số điện thoại: 0973395322

Họ tên:
NGUYỄN MINH TRANG

Địa chỉ:
22 PHỐ LÊ LÝ 2 P HOÀNG VĂN THỤ TP BẮC GIANG

Chi tiết:
Đặt 2 nơi, nơi nào tới trước thì nhận, con nhỏ mấy nết

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại