Số điện thoại: 0973131216

Họ tên:
Yến Rùa (HẢI YẾN)

Địa chỉ:
BVĐK Hùng Vương, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, Phú thọ '

Chi tiết:
CON SÚC VẬT BOM HÀNG, LÀM Ở VIỆN MÀ BOM HÀNG THẾ AI LÀM BỆNH NHÂN CỦA CON NÀY CHẮC XUI XẺO LẮM ĐÂY., NÓ BẢO NÓ THÍCH THÌ BOM K THÍCH TRẢ SHIP ĐẤY CÓ VL KHÔNG CÁC BÁC

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại