Số điện thoại: 0972145417

Họ tên:
Gia Bảo

Địa chỉ:
Hiệp Đồng , Định Quán , Đồng Nai

Chi tiết:
nv ghtk cũng báo chuyên gia bom , gọi là k nghe

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100073917667874

Số lần bom hàng: 1

Quay lại